BLOG SÖZLÜK GAK!LAMASI

KARGA!ŞA

Basit bir yazı olmamalıydı ve kara kafam az da olsa rahat olmalıydı bu yazı için: geriye kalan cümleler zaten böylesi ağrılar vesilesi ile ortaya çıkarken huzur dolu bir yazıyı aktarmak için intihar anlamına gelecek ruh halinden arda bakmadan kaçmak gerekliydi. Mesele kısaca tek kelimeden ibaret olsa da iki kelime ile okunması TDK .