UÇUN CANLAR SEMERKANT’A

OKUYAN KARGA

Hâl şu ola ki: uzun vakitlerdir yuvadan ayrı uçtuk ve konmak nasip olmadı bi kara parçasına. Kâh oynaştık, kâh yepyeni diyarlar gezdik kitapların içinde. Bu gagalar nelere şahit oldu bi bilseniz a canlar: bilseniz ve tahayyül edebilseniz zihninin içinde ve dahi sonrasında ruhunun vardığı semada olup bitenleri yada bitemeyip hâlen .