TARHANA ÇORBASI

LÜZUMSUZ GAK!

bazen sadece yazmak diliyorum.. ardını düşünmemek, varlığımdan kopmak ve kelimeler arasında kaybolmak, yitmek ve dahi boğulmak, hiçliğimi hissetmek, susamak, arzuyu tatmak.. beni bazı türkülerdir bu hâle koyan.. koyulduğum yol üzre nefeslenmek, aklımı bulutlara emanet vermek, nazlı yâri yoktan var edene hamd etmek ve nazlı bir yâr .