NALESİZ VAR HAREM-İ YÂRE Kİ

LÜZUMSUZ GAK!

Camın buğusunu sildi elinin tersiyle. Caminin önündeki kalabalık dikkatini çekmiş olmalıydı.. Yaşını başını almış ihtiyarlar kıyasıya tespih pazarlığına tutulmuşlardı. Yetmişine merdiven dayamışlardan biri, gümüş imameli tespih için iki tavuk birde hindi teklif ediyordu. Bir diğeri köstekli saatini, bir başkası da üç aylığının .